Beginjaren FNWI

In zijn boek getiteld "De Genesis van een Faculteit - Wiskunde en Natuurwetenschappen K.U. Nijmegen" schrijft Wim Thijssen dat het oprichten van de toenmalige Rooms-Katholieke Universiteit Nijmegen (RKU, later KUN) gevoed werd door het streven naar emantiepatie van het achtergestelde katholieke volksdeel en het naleven van de katholieke geloofsovertuiging in onderwijs en onderzoek, met name door jongeren kansen te bieden om in het 'eigen milieu' te studeren. Onder dit paraplu mocht een B-faculteit uiteindelijk niet ontbreken. In de 50-er jaren getypeerd door wederopbouw en modernisering van de nederlandse maatschappij, vond men dat de katholieken hun aandeel in het vernieuwend gebeuren op wetenschappelijk en economisch gebied moesten nemen. In die geest werd op donderdag 26 september 1957 de opening van de FWN (oorspronkelijk Faculteit Wis- en Natuurkunde, later Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) aan universiteit ingeluid met een officiele plechtigheid in de aula en de inzegening van het provisorium aan de Kapittelweg. De sectie Biologie telde toen drie hoogleraren: Profs. van Nieuwenhoven, Linskens en van Melsen. Die dag werd door de sectie de 'faculteitsboom' beplant (zie foto C hieronder, zoom van C en faculteitsboom anno 2005).
In 1958 werd onder leiding van bouwheer--beheerder met de titel van directeur, C.J.M. Aarts (foto E hieronder) besloten als onderkomen voor de faculteit een groot project te bouwen aan de Driehuizerweg (Toernooiveld), met als eerste deel het Universeel Laboratorium (UL, zie foto's A, B en G hieronder en zoom van A). Architekt Ir. Peutz uit Heerlen (foto D hieronder) voorzag in een zes bouwlagen tellend gebouw met een inhoud van ong. 21000m3, gedragen door een stabiele middenskelet uit zware betonkolommen. Aan weerszijden staken draagarmen uit, waaraan aluminium gordijngevels opgehangen waren. De tussenmuren waren niet dragend waardoor de structuur flexibel was en aan wensen van successieve gebruikers aangepast kon worden. Alle onderwijsvoorzieningen (zie foto I hieronder) waren op de begane grond gevestigd, de onderzoekslaboratoria op de bovenverdiepingen (zie foto H hieronder), magazijn en werkplaatsen voor instrumenten en fotografie in het souterrain. Deel II van het gebouw werd in oktober 1961 door minister Cals feestelijk geopend. In de daaropvolgende periode tot 1971 zouden in dezelfde bouwstijl het A gebouw en de N vleugel (slechts een deel van het oorspronkelijk plan) gerealiseerd worden. Het hoofdaandeel van het huidige kassencomplex met een stenen bungalow-achtige aanbouw dateert van medio jaren zeventig (zie foto F hieronder), evenals de oorspronkelijke Botanische tuin (Historische foto's van de aanleg; huidige botanische en experimentele tuin die gespecialiseerd is in de familie van de nachtschadigen = Solanaceae).

Bronnen


Thijssen, W. Th. M. 1985. Genesis van een faculteit. De oprichting en opbouw van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Stadsarchief Heerlen
Prof. H.F. Linskens
Volkskrant 25 september 1957
Met dank aan allen die aan deze pagina bijgedragen hebben
 
Historische beelden van het ontstaan van de faculteit
Mensen en gebouwen: onstaan FNW
Historische opnamen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
A Oprichting van het Universeel Laboratorium (UL) op 2 december 1958. Mgr Post zet de eerste spade in de grond. (zoom). B Luchtfoto van het UL in de jaren zestig. C Oprichting van de faculteit op 26 september 1957. Prof. Linskens plant de 'faculteitsboom', een Metasequoia glyoptostroboides, voor het provisorium aan de Kapittelweg (zie ook een zoom opname hiervan, andere foto's van het provisorium en de faculteitsboom temidden van de nieuwbouw in maart 2005). D Ir. Frits Peutz, architekt van het UL en andere "oudbouwen". E Dr. Aarts, directeur van de FWN (zoom voor een foto genomen bij de bouw van het kassencomplex medio jaren zeventig). F Overzicht van het kassencomplex medio jaren zeventig. G Het UL rond 1963. H Een modern fysiologisch laboratorium rond 1960 (Prof. Linskens in beeld). I Collegezaal IV in het UL in 1963.
Bron fotomateriaal: persoonlijk archief Prof. Linskens, behalve D: Stadsarchief Heerlen.

 

Sloop UL

De eerste twee vleugels van het Huygens gebouw zijn tussen het oude Universeel Laboratorium (UL) en het A hoofdgebouw van de FNWI opgericht. Het UL is vervolgens gesloopt om ruimte te maken voor de bouw van vleugel 3 en 4 van het "HG". Eerst zijn de ruimten van het UL gesaneerd van schadelijke materialen zoals asbest. De sloop van deze stevige constructie uit de jaren vijftig is in een aantal sessies verlopen waarbij de betonnen steunpilaren zodanig verzwakt zijn tot het geheel onder het eigen gewicht als een blok in elkaar zakte... Het indrukwekkend gebeuren is op film en foto's vastgelegd onder meer door het bedrijf BCM Consultancy (Nijmegen) dat de sloop gecoordineerd heeft, en door de Dick van Aalst.
 
Sloop van het UL
Klik op filmpje of illustraties om te STARTEN
sloop UL
sloop UL
sloop UL
Gif animatie (gif; 824 KB) Time-lapse fotoreeks. Fotograaf: Dick van Aalst (FNWI) Quick Time Movie (mov; 4268 KB) Filmpje zonder geluid, BCM-consultancy, Nijmegen Movie File MPEG (mpg; 1332 KB) Filmpje met geluid; BCM-consultancy, Nijmegen
sloop UL
sloop UL
 
Movie File MPEG (mpg; 1332 KB) Filmpje met geluid, BCM-consultancy, Nijmegen Gif animatie (gif; 2541 KB) Bewerking filmpje, BCM-consultancy, Nijmegen  

http://www.vcbio.science.ru.nl/history/print/

laatst aangepast: 1 jan 2014