Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEINFORMATIE VOOR > Schooldecanen

Schooldecanen

Waar vind ik als schooladviseur informatie over "Bio" studies in Nijmegen?

Studieadviseurs of decanen van middelbare scholen die exacte informatie zoeken over de inhoud van biologiestudies komen weleens terecht op deze site, de Virtual Classroom Biologie. Deze zogenaamde "online proefstuderen" site is echter primair bedoeld voor scholieren die op afstand als het ware een "kijkje" willen nemen in de keuken van de universiteit, in dit geval bij Biologie. Ze is dus weliswaar niet bedoeld voor studieadvies, MAAR graag verwijzen wij u door naar andere platforms waar u wèl meer informatie kunt vinden over de inhoud van de studies, voorlichtingsdagen en andere aspecten die van belang zijn voor toekomstige studenten, zoals toelatingseisen en woon-, sport-, bibliotheek en restauratievoorzieningen:
 • Studeren in Nijmegen is een scholierensite waar staan allerlei nuttige tips en leuke informatie staan over alle studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, voorlichtingsprogramma's, de campus en de stad Nijmegen. Meer ... Ook de algemene onderwijssite geeft voorlichtingsinformatie (Meer ...).
 • Het Radboud Pre-University College of Science (PUC of Science): alle informatie over beta studies onder één kapstok. Het PUC bereidt leerlingen uit het voortgezet onderwijs beter voor op een betaopleiding door tal van activiteiten te organiseren, zoals lessen, practica en excursies, proefstuderen, masterclasses, de girls science day.
 • Alle Bacheloropleidingen van de Radboud Universiteit op een rijtje, met links voor meer informatie over specifieke studies: Meer...
 • Bachelor Biowetenschappen in Nijmegen: Meer...
 • Bachelor Moleculaire levenswetenschappen in Nijmegen: Meer...
 • Master Biowetenschappen met keuze uit de richtingen Biologie, Medische Biologie en Milieu-natuurwetenschappen: Meer ...
 • Master Moleculaire Levenswetenschappen: Meer...
 • Alle studiegidsen van de bachelor en master opleidingen van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) met een korte actuele beschrijving van alle cursussen: Meer...
 • Ook verzorgt de bèta faculteit (FNWI) allerlei voorlichting en voorbereidingsprogramma's voor middelbare scholieren en docenten. Per 1 september 2011 start de FNWI met het Pre-University College of Science (PUC for Science): Meer ...
 • Het EXO-steunpunt, waar scholieren uit de bovenbouw VWO onder bepaalde voorwaarden hulp kunnen aanvragen bij het verrichten van het eigen experimenteel onderzoek en profielwerkstuk in de Bèta richting: Meer...
 • Het Bureau Onderwijs Biowetenschappen verzorgt de gehele organisatie van het onderwijs voor het onderwijsinstituut Biowetenschappen. Taken van het bureau zijn onder andere: studie-advies, PR en voorlichting, onderwijscoördinatie, beleidsadvies- en ondersteuning en ondersteuning practica. Meer ...
 • Studiebegeleiding en -advies (Meer ...)

Wat de Virtual Classroom Biologie wel is ...

De Virtual Classroom Biologie is één van de "Online Proefstuderen" sites van de Radboud Universiteit Nijmegen waar men op afstand als het ware een "kijkje" kan nemen in de keuken van de universiteit. Op deze site zijn onderwerpen opgenomen die specifiek te maken hebben met de studies Biowetenschappen. Op de Plaatjesgalerij kun je honderden microscopische opnamen bekijken over de opbouw van planten en dieren. Deze foto's zijn gemaakt van dezelfde preparaten die biologiestudenten gedurende practica bestuderen. Met behulp van een elektronenmicroscoop simulator kun men zelf op ontdekkingstocht gaan naar structuren op micro- en nanoschaal in biologisch en ander onderzoeksmateriaal. Uit bachelorcursussen en onderzoeksprogramma's zijn de volgende onderwerpen tot rijkgeïllustreerde Webmodulen verwerkt: "Mitose en Meiose", "Het Landschap en de Natuur rond Nijmegen" uit het thema biodiversiteit, "De Microwereld van Bladeren", "De Vroege Embryologie bij Dieren" en "Pollen en Hooikoorts". In de pagina's onder Kijk met studenten mee is een film te zien die studenten zelf gemaakt hebben over hoe het is om Biologie in Nijmegen te studeren en er staan foto's die opgenomen zijn gedurende practica.
 
Gebruik: Al het onderwijsmateriaal dat op deze site gepresenteerd wordt mag gebruikt worden voor eigen werkstukken en in lessen op school of voor privé doeleinden (meer over aansprakelijkheid en kijk even op ©, want de Radboud Universiteit behoudt alle auteursrechten). Als je iets van deze site gebruikt, vergeet niet de Virtual Classroom Biologie (www.vcbio.science.ru./nl) als bron te vermelden.
 

laatst aangepast: 14 jan 2013