Docenten/Vakspecialisten

Welkom aan alle docenten op deze website van de Radboud Universiteit Nijmegen over Biologie: de Virtual Classroom Biologie. Deze site is ontstaan om middelbare scholieren in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen in de keuken van de universiteit. Inmiddels bevat ze een plaatjesgalerij met honderden microscopische preparaten die gedurende practica aanbod komen en een aantal rijkgeïllustreerde webmodulen die geïnspireerd zijn door reguliere cursussen en actuele onderzoeksthema's. Behalve voor de eigen universitaire studies Biowetenschappen leent zich het materiaal dat hier gepresenteerd wordt voor werkstukken van VWO-scholieren, met name bovenbouwers, en voor HBO-ers, maar ongetwijfeld zullen uw begeleiding en aanvullingen wenselijk zijn. Het zwaartepunt ligt in het bieden van origineel (beeld)materiaal dat zich leent voor verwerking in een interactieve didactische structuur. Al het cursusmateriaal van de Virtual Classroom Biologie mag u gebruiken voor uw eigen lessen (Noem wel de website als bron, alstublieft) mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor (zie auteursrechten). Behalve door docenten van middelbare en HBO scholen wordt het hier openbaar gestelde materiaal gebruikt door andere universiteiten uit de hele wereld.
 

Pre-University College of Science: voor scholieren én docenten

De FNWI verzorgt allerlei voorlichtings- en voorbereidingsprogramma's in de beta-richting voor middelbare scholieren, waaronder lessen en lessenseries, excursies, practica, masterclasses en het bieden van ondersteuning bij profielwerkstukken, zaken die uiteraard ook voor u als docent van belang kunnen zijn. Ook zijn er speciale programma's opgesteld voor docenten, o.a. een forum rond het thema "nascholing voor VO docenten". Al deze activiteiten zijn onder één kapstok bijeengebracht: het Pre-University College of Science (PUC for Science) (Meer hierover speciaal voor docenten...).
 

http://www.vcbio.science.ru.nl/information_for_teachers/print/

laatst aangepast: 14 jan 2013