Zoeken in galerij

Valse-kleur weergave van chloridecellen in viskieuwen (serie op verschillende hoogten)


 
Chloridecellen uit de kieuwen zorgen voor de ionbalans (homeostase) in vissen. Dit fimpje toont een serie kleur-gecodeerde opnamen die op verschillende hoogte in de kieuw zijn opgenomen met behulp van een confocaal laser scanning microscoop. Onderzoek: G. Flik (Organismale Dierfysiologie)

http://www.vcbio.science.ru.nl/image-gallery/show/Fi012/divx/print/

laatst aangepast: 5 jun 2014