Embryologie

Inhoud van deze webserie over Embryologie

In deze webpagina's is origineel studiemateriaal van de Radboud Universiteit Nijmegen (© auteursrechten ) opgenomen over de beschrijvende embryologie van dieren. Er staan gelabelde foto's, schetsen, filmpjes en posters van microscopische doorsneden en van in toto preparaten gepresenteerd die betrekking hebben tot de vroegste ontwikkelingsfasen bij de volgende diergroepen:
  • De Zeeëgel (Echinoidea)
  • De Amfibieën (kikker, Rana esculenta/Pelophylax en de klauwpad Xenopus laevis)
  • De Kip (Gallus gallus domesticus)
  • De Muis ((Mus musculus))
  • De Rat (Rattus norvegicus)
  • Van de mens hebben we geen zelfontwikkeld materiaal. Voor foto's en beschrijvingen over de humane embryologie wordt verwezen naar de webpagina's van Dr. Mark Hill van de Universiteit van New South Wales, en naar de uitvoerige online cursus (meertalig, waaronder Engels en Nederlands) samengesteld door de universiteiten van Fribourg, Lausanne en Bern met de steun van de Swiss Virtual Campus.

bennerembryologie practicum

 

Belang van kennis over de beschrijvende embryologie van mens en dier

Ieder meercellig organisme begint zijn levensloop als één enkele cel, de bevruchte eicel of zygote. De bouw en metabolisme van een zygote en van iedere andere cel zijn vergelijkbaar. Het verschil echter ligt in het feit dat een bevruchte eicel in staat is te delen in dochtercellen (blastomeren) die structureel en functioneel differentiëren tot een meercellig organisme. Dit organisme zal uiteindelijk uit miljoenen cellen bestaan die zeer complexe orgaansystemen samenstellen. Met de toename van het aantal cellen verandert de organisatie van het organisme, worden orgaansystemen gedetermineerd en aangelegd, en vindt binnen de afzonderlijke organen histologische differentiatie plaats, hetgeen resulteert in de vorming van kenmerkende weefseltypen. Kennis omtrent de embryonale ontwikkeling van een diersoort levert informatie op die belangrijk is voor het verkrijgen van inzicht in de anatomie van dieren (Anatomie), hun afstamming (Fylogenie en Evolutie) en ordening (Systematiek) alsmede in de mechanismen en principes die de ontwikkeling van hun bouwplan controleren. De beschrijvende Embryologie is een basis voor de Ontwikkelingsbiologie waarin deze moleculaire regulatieve achtergronden van de ontwikkelingsprocessen ontrafeld worden bij mens en dier.
 
Bovengenoemde aspecten komen o.a. in de volgende cursussen van de Radboud Universiteit Nijmegen aan bod: Neurodevelopment en "Human Embryology and Developmental Biology, verzorgd door dr. Sharon Kolk.
 

http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/embryology/print/

laatst aangepast: 1 dec 2011