Rat: E16-hor-639

E16-07-hor-639-labels coupe van een ratembryo
1 = Ruggemerg,  2 = Vena cardinalis anterior,  3 = Mond/neusholte,  4 = Ganglion,  5 = Oogzenuw,  6 = Retina (=netvlies),  7 = Lens,  8 = Cornea (= hoornvlies),  9 = Telencephalon (overgang bulbus olfactorius).

Rager kleuring; horizontale doorsnede opgenomen met 2.5x objectief

 

http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/embryology/rat-E16-hor-639/print/

laatst aangepast: 1 nov 2011