Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESStengelgroei > (Inter)fasciculair cambium

(Inter)fasciculair cambium

Ringvormig secundair cambium: type wonderolieboom


 
Habitus Stengel Nederlandse naam: Wonderolieboom
Soortnaam: Ricinus communis
Familie: Euphorbiaceae
Klasse: Dicotylen
Orde: Angiospermen
Rijk: Planten
PLANT GIFTIG, IHB DE BONEN EXTREEM GIFTIG!

 
Bij sommige dicotylen, zoals de wonderolieboom, gaan aan het einde van de primaire groei zowel het fasciculair cambium (binnen de vaatbundels) als het interfasciculair cambium (cambium tussen de vaatbundels) over in een ringvormig cambium. De delingen gebeuren allemaal evenwijdig aan de as van de stengel, enkele keren ook radiaal om te compenseren voor de toename in de omtrek van het cambium. Alle cellen en weefsels die door dit nieuwe cambium ontstaan noemt men secundair. Naar buiten toe wordt door dit cambium secundair floeem gemaakt en naar binnen toe secundair xyleem (collaterale vaatbundels; gele pijl) met tussenliggende dunne stralen van parenchym.
 
Cambiumring: secundaire groei stengel - Voorbeeld: wonderolieboom
Jong stadium
Ouder stadium
Ricinus jonge stengel dwarsdoorsnede
Ricinus oudere stengel dwarsdoorsnede
Jong, overzicht van de hele stengel:
1 fasciculair cambium 2 interfasciculair cambium , Gele pijlen: vanuit het cambium vindt afzet van floeem naar buiten toe en wordt xyleem naar binnen toe gevormd
Oud, overzicht:
1 epidermis; 2 schors; 3 primair en secundair floeem; 4 vasculair cambium; 5 secundair xyleem; 6 primair xyleem; 7 merg
Ricinus cambium jonge stengel dwarsdoorsnede
Ricinus cambium oudere stengel dwarsdoorsnede
Jong, cambium:
1 epidermis; 2 collenchym; 3 parenchym; 4 floeem; 5 fasciculair cambium; 6 interfasciculair cambium; 7 xyleem; 8 merg
Oud, cambium:
1 lenticellen; 2 epidermis; 3 collenchym; 4 parenchym; 5 primair en secundair floeem; 6 vasculair cambium; 7 secundair xyleem; 8 parenchymstralen; 9 primair xyleem
Ricinus detail cambium jonge stengel dwarsdoorsnede
Ricinus detail cambium oudere stengel dwarsdoorsnede
Jong, detail cambium:
1 fasciculair cambium; 2 interfasciculair cambium; 3 floeem; 4 xyleem
Oud, detail cambium:
1 Vasculaire cambiumring; 2 floeem; 3 xyleem; 4 parenchym

 

Dilatatieweefsel tussen secundair vasculair weefsel: type pijpbloem


 
Habitus
Stengel
Naam: Pijpbloem
Geslacht: Aristolochia sp.
Familie: Aristolochiaceae
Klasse: Dicotylen
Orde: Angiospermen
Rijk: Planten
Meer over pijpbloemen

 

Bij dicotylen van het type "pijpbloem", ontstaat in elke vaatbundel fasciculair cambium dat secundair xyleem en floeem voortbrengt. Naar binnen toe onstaan banden xyleem (hier is zo'n enkele band secundair xyleem als een paars vak aangegeven) die groeiringen (jaarringen) zullen vertonen. De wijdste xyleemvaten worden in het begin van het seizoen gemaakt, wanneer de pijpbloem het meeste water nodig heeft voor groei. De kleinere vaten ontstaan in de zomer. Het secundair floeem is minder goed ontwikkeld dan het secundair xyleem. In de cortex differentiëren zich parenchymatische cellen tot sclerenchym weefsel (een type steunweefsel). Parenchymatische cellen in het verlengde van de mergstralen zijn in radiale richting gaan delen. Daardoor is de corticale regio opgevuld met conussen parenchymatisch weefsel, het zogenaamde dilatieweefsel (van dilatare = verwijden of scheiden), dat het sclerenchymatisch weefsel in clusters opdeelt (gele pijlen op de foto's. Zie een ander voorbeeld van dilatatieweefsel bij de linde).

In het buitenste gedeelte van de stengel wordt een nieuw (secundair) cambium aangelegd, het kurkcambium (= fellogeen). Het zet kurk (=felleem) af naar buiten toe en soms vormt het ook nog parenchymweefsel (= felloderm). Het felloderm en felleem tesamen heten periderm. In de volgende pagina zullen we kurkvorming bij de wonderolieboon en de vlier nader bekijken.
 

Cambiumclusters: secundaire groei stengel - Voorbeeld: pijpbloem
Jong stadium
Ouder stadium
Pijpbloem jonge stengel dwarsdoorsnede
Pijpbloem oudere stengel dwarsdoorsnede
Jong, overzicht:
1 epidermis, 4 schors (= 2 + 3 + 5 + 6), 7 + 8 vaatbundels en 8 mergweefsel. Gedifferentieerd weefsel is al aanwezig voordat er diktegroei opgetreden is.
Oud, overzicht:
1 kurk; 2 schors; 3 sclerenchym; 4 floeem; 5 xyleem; 6 straal; 7 merg.
Detail van ouder stadium
Pijpbloem detail dwarsdoorsnede oudere stengel zoom
Ouder stadium:
1 kurk; 2 kurk cambium; 3 collenchym; 4 parenchym; 5 sclerenchym; 6 floeem; 7 Fasciculair cambium; 8 xyleem; 9 merg; 10 straal (parenchymcellen).


laatst aangepast: 20 apr 2015