Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESLandschap en Natuur Nijmegen > Heumensoord

Heumensoord

klik op plaatje voor een zoom

                        

 
Het terrein Heumensoord is een aan de zuidrand van Nijmegen gelegen natuurgebied begroeid met naald- en loofbos, heide en heischraal grasland. Het is evenals het terrein van de Radboud Universiteit en het Radboudziekenhuis gelegen op de westflank van de stuwwal. Deze stuwwal is gevormd uit midden-Pleistocene grove grindhoudende zanden, afgewisseld met dunne leempakketten, die horizontaal aanwezig zijn en zonder noemenswaardig reliëf (meer over de geologie van het gebied Heumensoord).
 

Bekijk Landschap rond Nijmegen (vcbio) op een grotere kaart

 
Het gebied is meer dan 500 hectare groot en wordt beheerd door de gemeenten Nijmegen en Heumen. Naast het gewone bosbeheer dat voor en deel bestaat uit het terugbrengen van het gebied naar een natuurlijk bosbestand wordt begrazing toegepast (meer over vegetatie). Sinds 2002 loopt op Heumensoord een kudde rond van 250 Kempische heideschapen. In het heidegebied van het Maldens vlak waarin oude eikeschubben te vinden zijn, komen vrij zeldzame heideorganismen voor zoals bepaalde korstmossoorten, Klein Warkruid, de Grasmus, de Geelgors, de Nachtzwaluw, de Ransuil, de Patrijs en de Zandhagedis. Veel insektensoorten hebben er hun biotoop in resten van gestorven bomen. Door de afwisseling van bos en heide is Heumensoord rijk aan soorten paddenstoelen. Verder kan niet onvermeld blijven dat een groot deel van de kern van het gebied Heumensoord in gebruik is voor waterwinning ten behoeve van drinkwatervoorziening.
 
Zweefvliegveld Malden opgenomen vanuit de lucht door Björn Berings
Zweefvliegveld Malden in Heumensoord. Luchtopname gemaakt door Björn Berings (gebruikt met toestemming)

 
In het gebied zijn een tweetal wandelingen en een mountain-bike-route uitgezet en er zijn ruiterpaden (foto) en volop weggetjes waarop men kan hardlopen. Middenin het bos bevindt zich het zweefvliegveld van Malden (op plattegronden en vanuit de lucht te herkennen aan het typische kruispatroon; zie foto links). In de zomer fungeert de locatie Heumensoord als legerkamp voor militairen van allerlei landen die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse (Informatie voor militairen). Aan de rand van de bebouwing van Malden is een heemtuin aangelegd. Dit fraai park weerspiegelt de inrichting van het boerenland een eeuw geleden in deze streek: een stuk grond als akker, grasland en heide voor de schapen, een haag en hakhout voor afscherming, brandstof en timmerhout, een moes- en kruidentuin en een plek voor bijenkorven (meer informatie over de heemtuin Malden).

laatst aangepast: 1 jan 2013