Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESLandschap en Natuur Nijmegen >     Plantensoorten

    Plantensoorten

Lijst met de Engelse, Nederlandse en wetenschappelijke namen van kenmerkende planten die aangetroffen worden in de stadsdijk bij Nijmegen en in de natuurgebieden in de omgeving van de stad. Deze planten zijn in deze webserie gepresenteerd en komen aan bod gedurende de jarlijkse botanische excursies voor de cursus "Biodiversiteit" van de Radboud Universiteit (excel en pdf bestand; Verklaringen van wetenschappelijke benamingen)
 
Klik op ↑ ↓ om te sorteren
Typische plantensoorten uit de webserie "Landschap & Natuur Nijmegen"
Engelse naam
Alfabetisch sorteren ↑ ↓
Nederlandse naam
Alfabetisch sorteren ↑ ↓
Wetenschappelijke naam
Alfabetisch sorteren ↑ ↓
Beschrijving soorten met foto's
Yarrow Duizendblad Achillea millefolium http://wilde-planten.nl/duizendblad.htm
Sweetflag Kalmoes Acorus calamus http://wilde-planten.nl/kalmoes.htm
Moschatel Muskuskruid Adoxa moschatinella http://wilde-planten.nl/muskuskruid.htm
Silver Hair-grass Zilverhaver Aira caryophyllea http://wilde-planten.nl/zilverhaver.htm
Common Bent Gewoon Struisgras Agrostis capillaris http://wilde-planten.nl/gewoon%20struisgras.htm
Common Alder Zwarte els Alnus glutinosa http://www.wilde-planten.nl/zwarte%20els.htm
Marsh Foxtail Geknikte Vossenstaart Alopecurus geniculatus http://wilde-planten.nl/geknikte%20vossenstaart.htm
Meadow Foxtail Grote Vossenstaart Alopecurus pratensis http://wilde-planten.nl/grote%20vossenstaart.htm
Wood Anemone Bosanemoon Anemone nemorosa http://wilde-planten.nl/bosanemoon.htm
Sweet Vernal Grass Gewoon Reukgras Anthoxanthum odoratum http://wilde-planten.nl/gewoon%20reukgras.htm
Cow Parsley Fluitenkruid Anthriscus sylvestris http://wilde-planten.nl/fluitenkruid.htm
False Oat-grass Glanshaver Arrhenatherum elatius http://wilde-planten.nl/glanshaver.htm
Lady Fern Wijfjesvaren Athyrium filix femina http://wilde-planten.nl/wijfjesvaren.htm
Silver Birch Ruwe berk Betula pendula http://wilde-planten.nl/ruwe%20berk.htm
Soft-brome Zachte Dravik Bromus hordeaceus ssp.hordeaceus http://wilde-planten.nl/zachte%20dravik.htm
Purple Small-reed Hennegras Calamagrostis canescens http://wilde-planten.nl/hennegras.htm
Various-leaved Water-starwort Gewoon sterrenkroos Callitriche platycarpa http://wilde-planten.nl/gewoon%20sterrenkroos.htm
Heather Struikheide Calluna vulgaris http://wilde-planten.nl/struikhei.htm
Marsh Marigold Dotterbloem Caltha palustris http://wilde-planten.nl/gewone%20dotterbloem.htm
Creeping Bellflower Rapunzelklokje Campanula rapunculus http://wilde-planten.nl/akkerklokje.htm
Large Bitter-cress Bittere Veldkers Cardamine amara http://wilde-planten.nl/bittere%20veldkers.htm
Slender Tufted-sedge Scherpe Zegge Carex acuta http://wilde-planten.nl/scherpe%20zegge.htm
Lesser Pond-sedge Moeraszegge Carex acutiformis http://wilde-planten.nl/moeraszegge.htm
Brown Sedge Tweerijige Zegge Carex disticha http://wilde-planten.nl/tweerijige%20zegge.htm
Tufted Sedge Stijve Zegge Carex elata http://wilde-planten.nl/stijve%20zegge.htm
Hairy Sedge Ruige Zegge Carex hirta http://wilde-planten.nl/ruige%20zegge.htm
Pill Sedge Pilzegge Carex pilulifera http://wilde-planten.nl/pilzegge.htm
Remote Sedge IJle Zegge Carex remota http://wilde-planten.nl/ijle%20zegge.htm
Bottle Sedge Snavelzegge Carex rostrata http://wilde-planten.nl/snavelzegge.htm
Bladder Sedge Blaaszegge Carex vesicaria http://wilde-planten.nl/blaaszegge.htm
Caraway Echte Karwij Carum carvi http://wilde-planten.nl/karwij.htm
Sweet Chestnut Tamme Kastanje Castanea sativa http://wilde-planten.nl/tamme%20kastanje.htm
Brown knapweed Gewoon Knoopkruid Centaurea jacea http://wilde-planten.nl/knoopkruid.htm
Greater knapweed Grote Centaurie Centaurea scabiosa http://wilde-planten.nl/grote%20centaurie.htm
Field chickweed Akkerhoornbloem Cerastium arvense http://wilde-planten.nl/akkerhoornbloem.htm
Climbing Corydalis Rankende Helmbloem Ceratocapnos claviculata http://wilde-planten.nl/rankende%20helmbloem.htm
Alternate-leaved Golden-saxifrage Verspreidbladig Goudveil Chrysosplenium alternifolium http://wilde-planten.nl/verspreidbladig%20goudveil.htm
Lily-of-the-Valley Lelietje-van-dalen Convallaria majalis http://wilde-planten.nl/lelietje-van-dalen.htm
Hazel Hazelaar Corylus avellana http://wilde-planten.nl/hazelaar.htm
Single-seed Hawthorn Meidoorn Crataegus monogyna http://wilde-planten.nl/eenstijlige%20meidoorn.htm
Rough Hawk's-beard Groot Streepzaad Crepis biennis http://wilde-planten.nl/groot%20streepzaad.htm
Crested dog's-tail Kamgras Cynosurus cristatus http://wilde-planten.nl/kamgras.htm
Cocksfoot Kropaar Dactylis glomerata http://wilde-planten.nl/kropaar.htm
Heath-grass Tandjesgras Danthonia decumbens http://wilde-planten.nl/tandjesgras.htm
Wild Carrot Peen Daucus carota http://wilde-planten.nl/peen.htm
Wavy Hair-grass Bochtige Smele Deschampsia flexuosa http://wilde-planten.nl/bochtige%20smele.htm
Oblong-leaved Sundew Kleine Zonnedauw Drosera intermedia http://wilde-planten.nl/kleine%20zonnedauw.htm
Round-leaved Sundew Ronde Zonnedauw Drosera rotundifolia http://wilde-planten.nl/ronde%20zonnedauw.htm
Narrow Buckler-fern Smalle Stekelvaren Dryopteris carthusiana</td> http://wilde-planten.nl/smalle%20stekelvaren.htm
Broad Buckler-fern Brede Stekelvaren Dryopteris dilatata http://wilde-planten.nl/brede%20stekelvaren.htm
Male Fern Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas http://wilde-planten.nl/mannetjesvaren.htm
Quackgrass Kweek Elymus repens http://wilde-planten.nl/kweek.htm
Great Willowherb Harig Wilgenroosje Epilobium hirsutum http://wilde-planten.nl/harig%20wilgenroosje.htm
Marsh Willowherb Moerasbasterdwederik Epilobium palustre http://wilde-planten.nl/moerasbasterdwederik.htm
Broad Leaved Helleborine Breedbladige Wespenorchis Epipactis helleborine http://wilde-planten.nl/brede%20wespenorchis.htm
Great Horsetail Reuzenpaardestaart Equisetum telmateia http://wilde-planten.nl/reuzenpaardenstaart.htm
Cross-leaved Heath Gewone Dopheide Erica tetralix http://wilde-planten.nl/gewone%20dophei.htm
Common Stork's-bill Gewone Reigersbek Erodium cicutarium http://wilde-planten.nl/gewone%20reigersbek.htm
Beech Beuk Fagus sylvatica http://wilde-planten.nl/beuk.htm
Fine-leaved Sheep's Fescue Fijn Schapengras Festuca ovina http://wilde-planten.nl/fijn%20schapengras.htm
Meadow fescue Beemdlangbloem Festuca pratensis http://wilde-planten.nl/beemdlangbloem.htm
Red Fescue Rood Zwenkgras Festuca rubra http://wilde-planten.nl/rood%20zwenkgras.htm
Common Ash Es Fraxinus excelsior http://wilde-planten.nl/es.htm
Heath Bedstraw Liggend Walstro Galium saxatile http://wilde-planten.nl/liggend%20walstro.htm
Hedge Bedstraw Glad Walstro Galium mollugo http://wilde-planten.nl/glad%20walstro.htm
Petty Whin Stekelbrem Genista anglica http://wilde-planten.nl/stekelbrem.htm
Hairy Greenweed Kruipbrem Genista pilosa http://wilde-planten.nl/kruipbrem.htm
Meadow Cranesbill Beemdooievaarsbek Geranium pratense http://wilde-planten.nl/beemdooievaarsbek.htm
Ivy Klimop Hedera helix http://wilde-planten.nl/klimop.htm
Hogweed Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium http://wilde-planten.nl/gewone%20berenklauw.htm
Mouse-ear Hawkweed Muizenoor Hieracium pilosella http://wilde-planten.nl/muizenoor.htm
St. John's wort St Janskruid Hypericum perforatum http://wilde-planten.nl/sint-janskruid.htm
Common Cat's-ear Hypochaeris radicata Gewoon Biggenkruid http://wilde-planten.nl/gewoon%20biggenkruid.htm
Yorkshire-fog Gestreepte Witbol Holcus lanatus http://wilde-planten.nl/gestreepte%20witbol.htm
Frogbit Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae http://wilde-planten.nl/kikkerbeet.htm
Yellow Flag Gele Lis Iris pseudacorus http://wilde-planten.nl/gele%20lis.htm
Soft Rush Pitrus Juncus effusus http://wilde-planten.nl/pitrus.htm
Field Scabious Beemdkroon Knautia arvensis http://wilde-planten.nl/beemdkroon.htm
Yellow Archangel Gele Dovenetel Lamiastrum galeobdolonv http://wilde-planten.nl/gele%20dovenetel.htm
Spotted Dead-nettle Gevlekte Dovenetel Lamium maculatum http://wilde-planten.nl/gevlekte%20dovenetel.htm
Meadow Vetchling Veldlathyrus Lathyrus pratensis http://wilde-planten.nl/veldlathyrus.htm
Rough Hawkbit Ruige Leeuwentand Leontodon hispidus http://wilde-planten.nl/ruige%20leeuwentand.htm
Oxeye Daisy Margriet Leucanthemum vulgarev http://wilde-planten.nl/gewone%20margriet.htm
Common honeysuckle Kamperfoelie Lonicera periclymenum http://wilde-planten.nl/wilde%20kamperfoelie.htm
Field Wood-rush Gewone Veldbies Luzula campestris http://wilde-planten.nl/gewone%20veldbies.htm
Hairy Wood-rush Ruige Veldbies Luzula pilosa http://wilde-planten.nl/ruige%20veldbies.htm
Great Wood-rush Grote Veldbies Luzula sylvatica http://wilde-planten.nl/grote%20veldbies.htm
Ragged Robin Echte Koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi http://wilde-planten.nl/echte%20koekoeksbloem.htm
Tufted Loosestrife Moeraswederik Lysimachia thyrsiflora http://wilde-planten.nl/moeraswederik.htm
Common Cow-wheat Hengel Melampyrum pratense http://wilde-planten.nl/hengel.htm
Wood Melick Eenbloemig Parelgras Melica uniflora http://wilde-planten.nl/eenbloemig%20parelgras.htm
Watermint Watermunt Mentha aquatica http://wilde-planten.nl/watermunt.htm
Purple Moor-grass Pijpenstrootje Molinia caerulea http://wilde-planten.nl/pijpenstrootje.htm
Water Forget-me-not Moerasvergeetmijnietje Myosotis scorpioides http://wilde-planten.nl/moerasvergeet-mij-nietje.htm
Yellow Water-lily Gele Plomp Nuphar lutea http://wilde-planten.nl/gele%20plomp.htm
White Water Lily Witte Waterlelie Nymphaea alba http://wilde-planten.nl/witte%20waterlelie.htm
Wild Marjoram Wilde Marjolein Origanum vulgare http://wilde-planten.nl/wilde%20marjolein.htm
Wood-sorrel Witte Klaverzuring Oxalis acetosella http://wilde-planten.nl/witte%20klaverzuring.htm
Wild Parsnip Pastinaak Pastinacia sativa http://wilde-planten.nl/pastinaak.htm
Milk Parsley Karwijvarkenskervel Peucedanum carvifolia http://wilde-planten.nl/karwijvarkenskervel.htm
Common Reed Riet Phragmites australis http://wilde-planten.nl/riet.htm
Greater Burnet-saxifrage Grote Bevernel Pimpinella major http://wilde-planten.nl/grote%20bevernel.htm
Scots Pine Grove Den Pinus sylvestris http://wilde-planten.nl/grove%20den.htm
Ribwort Plantain Smalle Weegbree Plantago lanceolata http://wilde-planten.nl/smalle%20weegbree.htm
Smooth Meadow-grass Veldbeemgras Poa pratensis http://wilde-planten.nl/veldbeemdgras.htm
Rough Meadow-grass Ruw Beemdgras Poa trivialis http://wilde-planten.nl/ruw%20beemdgras.htm
Solomon's Seal Gewone Salomonszegel Polygonatum multiflorum http://wilde-planten.nl/gewone%20salomonszegel.htm
Black Poplar Zwarte Populier Populus nigra http://wilde-planten.nl/zwarte%20populier.htm
Silverweed Zilverschoon Potentilla anserina http://wilde-planten.nl/zilverschoon.htm
Tormentil Tormentil Potentilla erecta http://wilde-planten.nl/tormentil.htm
Creeping Cinquefoil Vijfvingerkruid Potentilla reptans http://wilde-planten.nl/vijfvingerkruid.htm
Tormentil Tormentil Potentilla erecta http://wilde-planten.nl/tormentil.htm
Selfheal Gewone Brunel Prunella vulgaris http://wilde-planten.nl/gewone%20brunel.htm
Wild Cherry Zoete Kers Prunus avium http://wilde-planten.nl/zoete%20kers.htm
Blackthorn Sleedoorn Prunus spinosa http://wilde-planten.nl/sleedoorn.htm
Douglas Fir Douglasspar Pseudotsuga menziesii http://wilde-planten.nl/douglasspar.htm
Bracken Adelaarsvaren Pteridium aquilinum http://wilde-planten.nl/adelaarsvaren.htm
Sessile Oak Wintereik Quercus petraea http://wilde-planten.nl/wintereik.htm
Pedunculate Oak Zomereik Quercus robur http://wilde-planten.nl/zomereik.htm
Meadow Buttercup Echte (Scherpe) Boterbloem Ranunculus acris http://wilde-planten.nl/scherpe%20boterbloem.htm
Bulbous Buttercup Knolboterbloem Ranunculus bulbosus http://wilde-planten.nl/knolboterbloem.htm
Lesser Celandine Speenkruid Ranunculus ficaria http://wilde-planten.nl/gewoon%20speenkruid.htm
Lesser Spearwort Egelboterbloem Ranunculus flammula http://wilde-planten.nl/egelboterbloem.htm
Creeping Buttercup Kruipende boterbloem Ranunculus repens http://wilde-planten.nl/kruipende%20boterbloem.htm
Alder Buckthorn Sporkenhout Rhamnus frangula http://wilde-planten.nl/sporkehout.htm
White Beak-sedge Witte Snavelbies Rhynchospora alba http://wilde-planten.nl/witte%20snavelbies.htm
Sweet Briar Egelantier Rosa rubiginosa http://wilde-planten.nl/egelantier.htm
Dewberry Steenbraam Rubus caesius http://wilde-planten.nl/dauwbraam.htm
Blackberry Gewone Braam Rubus fruticosus http://wilde-planten.nl/gewone%20braam.htm
Common Sorrel Veldzuring Rumex acetosa http://wilde-planten.nl/veldzuring.htm
Water Dock Waterzuring Rumex hydrolapathum http://wilde-planten.nl/waterzuring.htm
White Willow Schietwilg Salix alba http://wilde-planten.nl/schietwilg.htm
Goat Willow Boswilg Salix caprea http://wilde-planten.nl/boswilg.htm
Grey Willow Grauwe wilg Salix cinerea http://wilde-planten.nl/grauwe%20wilg.htm
Crack-willow Kraakwilg Salix fragilis http://wilde-planten.nl/kraakwilg.htm
Almond Willow Amandelwilg Salix triandra http://wilde-planten.nl/amandelwilg.htm
Basket Willow Katwilg Salix viminalis http://wilde-planten.nl/katwilg.htm
Clary Echte Salie Salvia officinalis http://www.botany.wisc.edu/garden/db/speciesdetail.asp?genus=Salvia&species=officinalis
Wood Club-rush Bosbies Scirpus sylvaticus http://wilde-planten.nl/bosbies.htm
Tansy Ragwort Jacobskruiskruid Senecio jacobea http://wilde-planten.nl/jakobskruiskruid.htm
Rowan Lijsterbes Sorbus aucuparia http://wilde-planten.nl/wilde%20lijsterbes.htm
Branched Bur-reed Grote Egelskop Sparganium erectum http://wilde-planten.nl/grote%20egelskop.htm
Pearlwort Spurrey Heidespurrie Spergula morisonii http://wilde-planten.nl/heidespurrie.htm
Common Comfrey Smeerwortel Symphytum officinale http://wilde-planten.nl/gewone%20smeerwortel.htm
Goat's-beard Oosterse (Gele) Morgenster Tragopogon pratensis http://wilde-planten.nl/gele%20morgenster.htm
Hare's-foot Clover Rode klaver (Hazenpootje) Trifolium arvense http://wilde-planten.nl/hazenpootje.htm
Lesser Trefoil Kleine Klaver Trifolium dubium http://wilde-planten.nl/kleine%20klaver.htm
White Clover Witte Klaver Trifolium repens http://wilde-planten.nl/witte%20klaver.htm
Yellow Oat-grass Goudhaver Trisetum flavescens http://wilde-planten.nl/goudhaver.htm
Bulrush Grote Lisdodde Typha latifolia http://wilde-planten.nl/grote%20lisdodde.htm
Stinging Nettle Grote Brandnetel Urtica dioica http://wilde-planten.nl/grote%20brandnetel.htm
Bilberry Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus http://wilde-planten.nl/blauwe%20bosbes.htm
Tufted Vetch Vogelwikke Vicia cracca http://wilde-planten.nl/vogelwikke.htm
Bush Vetch Heggenwikke Vicia sepium http://wilde-planten.nl/heggenwikke.htm

 
Links naar beschrijvingen van plantensoorten (en andere organismen):

laatst aangepast: 1 nov 2010