Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULES > Landschap en Natuur Nijmegen

Landschap en Natuur Nijmegen


 
Het Rijk van Nijmegen omvat een aantal natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden uniek voor Nederland. In de directe omgeving van de stad treffen we verschillende typen landschappen aan, zoals steile en glooiende stuwwallen, grote rivieren (de Rijn, Waal en Maas) en kleinere waterpartijen (plassen, vennen, bronnen en beken), pittoreske uiterwaarden met slingerende dijken en weilanden, moerassige graslanden, gemengde bossen, heidevelden en de zeldzaam geworden schrale blauwgraslanden. Wie meer wil weten over de ontstaansgeschiedenis en de ecologie van het landschap in dit gebied, kan aanschuiven bij deze geïllustreerde internetversie van een deel van de cursus "Biodiversiteit" van de Radboud Universiteit Nijmegen (Hoofdauteur: G.M. Bögemann). De geologie van het landschap van de stuwwal kan ook ervaren worden aan de hand van de levendig beschreven wandelroutes van het project "Geopaden", die door (ex)wetenschappers van de universiteit is opgezet.

  • Geologie: Ontstaansgeschiedenis van het landschap in het Rijk van Nijmegen
  • Ecologie: Achtergrondinformatie over structuren in vegetaties en over relaties tussen vegetatie (flora) en fauna.
  • Heumensoord: Fluvio-glaciale afzettingen, bos en heide op grindrijk zand.
  • De Ooijpolder: Rivierengebied, uiterwaard, dijk en kleiput.
  • Stuwwal: Duivelsberg, Eversbos en Filosofendal, bostypen
  • Hatertse en Overasseltse Vennen: Stuifzand afzettingen, bos, heide en vennen
  • De Bruuk: Hooimoerassen, w.o. beschermde blauwgraslanden, struwelen, houtwallen en natte bossen
  • Weblinks: Verwijzingen naar andere sites over natuur, cultureel erfgoed en recreatie waarin achtergrondinformatie te vinden is over landschapstypen, planten en dieren in het Rijk van Nijmegen, natuurbehoudprojecten in dit gebied, de geschiedenis en het leven van de streek, maar ook fiets- en wandelroutes in de omtrek van Nijmegen.


Bekijk Landschap rond Nijmegen (vcbio) op een afdrukbare kaart met Google streetview Coordinaten: (NB,OL) 51.830049, 5.893135

 
Dit project is een voortbouw op het werk van talrijke onderzoekers en docenten van de voormalige Katholieke Universiteit Nijmegen en anonieme natuurliefhebbers. Aan de totstandkoming van deze webpagina's hebben meegewerkt Gerard Bögemann (Experimentele Plantenecologie), Theo Peeters (Stichting Bargerveen), Remco Aalbers (Computer en Communicatiezaken) en Liesbeth Pierson (Gemeenschappelijk Instrumentarium).
Foto's en schetsen: ex-medewerkers van de tekenkamer, Gerard Bögemann, Jan Derksen en Liesbeth Pierson (Radboud Universiteit Nijmegen).

laatst aangepast: 26 jan 2017