Zoek Sitemap   
English    
Afzender
Radboud UniversiteitFaculteit der NWIBiologieHOMEWEBMODULESStengelgroei > Diashow stengelgroei

Diashow stengelgroei

In onderstaande viewer staat een serie van 20 dias's over het thema van dit webmodule "Stengelgroei". Hierin wordt speciaal ingegaan op de weefsels die betrokken zijn bij primaire en secundaire groei. Deze serie leent zich voor zelfstudie.
Voor een downloadbare read-only powerpoint show in het Nederlands klik hier.
 
Diaserie over primaire en secundaire groei in de stengel
Verwissel de dia's in het scherm via mouseover over de nummers in het lijstje hieronder; klik aan om een zoomplaat apart te laten verschijnen
 • Dia 1 Stengelgroei: titel en colofon
 • Dia 2 Ontwikkeling van de stengel
 • Dia 3 Opdracht: ontwikkel een stengel
 • Dia 4 Overzicht primaire en secundaire meristemen
 • Dia 5 Primaire meristemen en primaire groei
 • Dia 6 Stengel Eenzaadlobiggen versus Tweezaadlobbigen
 • Dia 7 Lengte doorsnede stengel met cambia (schema bij tweezaadlobbige)
 • Dia 8 Diktegroei: type via ringcambium, versus type cambiumclusters (schema's)
 • Dia 9 Einde primaire groei in ringcambium type (wonderolieboom)
 • Dia 10 Interfaciculair cambium in ringcambium type (wonderolieboom)
 • Dia 11 Detail fasciculair en interfasciculair cambium in ringcambiumtype (wonderolieboom)
 • Dia 12 Cambiumring waaruit -secundaire- diktegroei plaatsvindt (wonderolieboom)
 • Dia 13 Detail floeem em xyleem ontstaan uit cambiumring (wonderolieboom)
 • Dia 14 Detail van cambiumring op celniveau (wonderolieboom)
 • Dia 15 Einde primaire groei in cambiumcluster type (pijpbloem)
 • Dia 16 Secundair hout en bast gevormd uit cambiumclusters (pijpbloem)
 • Dia 17 Vorming kurk en dilatatieweefsel in pijpbloem
 • Dia 18 Kurk en secundair floeem en xyleem in een houtig gewas (vlier)
 • Dia 19 Ontstaan kurkcambium (vlier)
 • Dia 20 Detail van kurkafzetting (vlier)

 • laatst aangepast: 1 aug 2012